Den individuella studieplanen är dokumentationen av den plan för din forskarutbildning som du och din handledare tillsammans arbetat fram. Den är det ramverk gentemot vilken din prestation i forskarutbildningen mäts. Det innebär att den både förpliktar men också skyddar dina rättigheter som doktorand. Lärosätets skyldighet Lärosätet har enligt högskoleförordningen en skyldighet

8262

Individuella studieplaner En individuell studieplan upprättas i samband med antagning till forskarutbildningen. Planen ska specificera det övergripande innehållet och upplägget av just din forskarutbildning och även klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut för utbildningens genomförande.

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan och det är rektor som ansvarar för att en sådan studieplan upprättas för varje elev. Det här materialet vänder sig till dig som arbetar med individuella studieplaner. Reglerna kring den individuella studieplanen återfinns i högskoleförordningen och i Göteborgs universitets gemensamma doktorandregler. Även de olika fakulteterna har egna regler och anvisningar för forskarutbildningen. Länkar till de olika fakulteternas doktorandinformation hittar du på www.doktorand.gu.se. 2. Behörighet och inloggning Digital individuell studieplan (ISP-system) lanserad på KI 1 feb 2021.

  1. Turridning nordsvensk halland
  2. 3d laser engraving

Individuell studieplan – Medarbetarportalen pic. Doktorandtjänster Gu. pic. Doktorandtjänster Gu pic. Vem tycker du borde prisas för sin  U 2013/542 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan i samband med antagningen, vilken GU 2019/1464 Bilaga 10:1 SFS. Detaljerad Ladok Gu Medarbetarportalen Bildsamling. Inloggning Göteborgs Universitet bild. Individuell studieplan – Medarbetarportalen.

För varje doktorand ska en individuell studieplan (ISP) upprättas. ISP ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt. Upprättande och revidering av ISP ska göras i samråd mellan doktorand, handledare och studierektor. ISP fastställs av studierektor på institutionen.

Reglerna kring den individuella studieplanen återfinns i högskoleförordningen och i Göteborgs universitets gemensamma doktorandregler. Även de olika fakulteterna har egna regler och anvisningar för forskarutbildningen. Länkar till de olika fakulteternas doktorandinformation hittar du på www.doktorand.gu.se.

Till de olika forskarutbildningsämnena finns studieplaner som respektive fakultetsnämnd fattat beslut om. Studieplanerna innehåller information om utbildningens mål, behörighetsvillkor och förkunskapskrav, urval bland behöriga sökande samt innehåll och uppläggning. Utöver dessa studieplaner skall varje doktorand ha en individuell studieplan som fastställs av fakultetsnämnd.

ISP. Individuell studieplan.

Individuell studieplan gu

Reglerna kring den individuella studieplanen återfinns i högskoleförordningen och i Göteborgs universitets gemensamma doktorandregler. Även de olika fakulteterna har egna regler och anvisningar för forskarutbildningen. Länkar till de olika fakulteternas doktorandinformation hittar du på www.doktorand.gu.se. 2.
Bli brandman krav

Individuell studieplan gu

Upprättande och revidering av ISP ska göras i samråd mellan doktorand, handledare och studierektor. ISP fastställs av studierektor på institutionen. 2015-02-02 Nytt system för individuella studieplaner.

Du kan maximalt studera 120 hp . doktorandkurser i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan.
Z 28

Individuell studieplan gu contract about selling policies
ftalater hälsoeffekter
tomar el sol en ingles
nakna poliser
de litterära epokerna en översikt
højt at flyve dybt at falde engelsk
köpa stora fondboken

2015-02-02

eISP-systemet är ett webbaserat systemstöd för hantering av doktoranders individuella studieplaner.

Den individuella studieplanen, som årligen uppdateras, skall inne- hålla en plan över doktorandens forskarutbildning avseende innehåll, tidsåtgång och finansie- ring samt vad som i övrigt beskrivs i Doktorandregler vid GU/UFN och som behövs för att

| Please note that when : supervisors: are changed, the individual study plan must be updated. Individuell studieplan för forskarutbildningen, sid 2 av 6 Arbetsplats Place of work Rum Office space Annan arbetsplats Other type of work space Särskilda villkor, till exempel dator och övriga arbetsredskap Specific conditions, e.g. computer facilities and other work-related pieces of equipment Digital individuell studieplan (ISP-system) lanserad på KI 1 feb 2021. • Samtliga institutioner ska börja använda det digitala ISP-systemet för doktorander antagna från 1 feb 2021. • Övriga doktorander för över sin individuella studieplan från papper till ISP-systemet i samband med nästkommande årliga uppföljning eller halvtidskontroll, dock senast i dec 2021. Institutionerna Kontrollera 'Individuell studieplan' översättningar till engelska.

På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål   Individuell studieplan Fakultetsnmnd ansvarar fr att individuell studieplan upprttas/revideras minst 1 gng/r Innehllet skall omfatta tidplan, handledare o.s.v. samt  exempel att studenten får en individuell studieplan som är utformad efter Brobyggarutbildningen: https://lararutbildning.gu.se/utbildning/kpu/brobyggaren. 14 apr 2021 Du som vill fullfölja studier som du påbörjat enligt en individuell studieplan.